Gro Mikaelsen - Sommer 2023

 

Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
valpeformidling logo 2023

 

Gro Mikaelsen
Sykehusveien 22, 8516 Narvik
gromikaelsen@hotmail.com
Tlf: 99 70 64 06

Paring mellom:

C.I.E N UCH AD RL1 Boxwalk Cream of the Crop

NO38408/14

29.03.2014

Norge

Team Norbox Hermine

NO37298/18

07.02.2018

Norge

 

Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status

Oppfyller krav

Kombinasjon som helhet

Eksteriør hannhund

C.I.E N UCH

Ja

 

Eksteriør tispe

Exc.AK

Ja

Spondylose hannhund

Spondylose: 0

Alder: 13 mnd

Ja

 

Spondylose tispe

Spondylose 0

Alder: 15 mnd

Ja

HD, index, ES - hannhund

Hd status: C med små sekundære forandringer på begge sider

Index: 102 ES: 0,69

Ja

 

HD, index, ES - tispe

Hd status: A

Index: 113 ES: 0,72

Ja

Hjerte hannhund

AS:Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

 

Hjerte tispe

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

Nyresvikt hannhund

Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle

Nyresvikt tispe

Nei.

 

Tispens  alder ved paringstidspunkt

5 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

1 kull a 6 valper

 

 

Fars tidligere kull i Norge

1 kull a 1 valp

 

 

Matador hannhund

Nei

 

 

Avkomstgranskning hannhund

Ikke aktuelt

 

 

Avkomstgranskning tispe

Ikke aktuelt

 

 

 

Mentaltest hannhund

 

Mentaltest tispe

 

Kneledd hannhund

0

Kneledd tispe

 

Annet hannhund

Funksjonsanalyse- Bestått

K-test- Bestått

Annet tispe

 

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier