G & T Hjertebo`s - juni 2023

Valper født 03. juni 2023
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
 
valpeformidling logo 2023


G & T-Hjertebo's

 

Trine Larsen og Gry-Tone Hjertås
Eikveien 19, 3060 Svelvik
trine.larsen@ebnett.no
gry.tone.hjertas@ebnett.no
98468814/93804038
Paring mellom:
DEVDH AT CZ CH IPO1 Camus von Nirvalis
ROI1462177 07.04.2020 Canada 
N DK UCH Kronion’s Jane Austin NO30362/18 17.11.2017 Norge
Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status Oppfyller krav  Kombinasjon som helhet
Eksteriør hannhund DEVDH AT CZ Ja 

 

Eksteriør tispe N DK UCH Ja 
Spondylose hannhund
Spondylose: 0
Alder: 24 mnd
Tyskland
Ja

 

Spondylose tispe
Spondylose 0
Alder: 12 mnd
Ja 
HD, index, ES - hannhund
Hd status: B
Frankrike
Ja 

 

HD, index, ES -  tispe
Hd status: B
Index: 104 ES: 0,70
Ja 
Hjerte hannhund
AS:Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja

 

Hjerte tispe
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja
Nyresvikt hannhund Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle 
Nyresvikt tispe Nei. 

 

Tispens  alder ved paringstidspunkt 5 år 

 

 

Tispens tidligere kull i Norge 2 kull a 4 og 2 valper 

 

 

Fars tidligere kull i Norge 1 kull a 4 valper 

 

 

Matador hannhund Nei 

 

 

Avkomstgranskning hannhund Ikke aktuelt 

 

 

Avkomstgranskning tispe Ikke aktuelt 

 

 

 

Mentaltest hannhund

 

Mentaltest tispe

 

Kneledd hannhund

 

Kneledd tispe

 

Annet hannhund
DM- Negative
IPO1
Godkjent Avlskåring 
Annet tispe
Bestått Funksjonsanalyse
Gjennomført Mentalbeskrivelse med 1 på skudd
Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier

 

 
STAMTAVLE G &T Hjertebo 2023 2