Cripitanius - februar 2023

Valper født 22.02.2023 
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles

 
valpeformidling logo 2023 3 tigrede  valper, 2 hanner og 1 tispe. Valpene ble født på naturligt hvis.
For oss er det viktig at rett valp kommer til rett hjem, hvorpå oppdretter forbeholder seg retten til å velge kjøper. Valpene er leveringsklare d. 22/4-23.
 2 hanner har nå fått nye hjem. 
  Ceacar    Christian

Cripitanius

Miriam Hunstad
Grimsrudbakken 3, 3442 Hyggen
miriam.hunstad@gmail.com

 

Tlf: 988 27 048

 

Paring mellom:
Ch. Xavi Torques VDH/16/05322363U 12.07.2015
Tyskland
Cripitaniu’s Askira
NO47173/20 22.06.2020 Norge

 Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status Oppfyller krav Kombinasjon som helhet
Eksteriør hannhund Champion Ja

 

Eksteriør tispe Exc.UK.1.UKK
Ja
Spondylose hannhund
Spondylose: 0
Alder: 24 mnd.
Tyskland
Ja

 

Spondylose tispe
Spondylose 1
Alder: 15 mnd.
Ja
HD, index, ES - hannhund
Hd status: A
Tyskland
Ja

 

HD, index, ES - tispe
Hd status: C
Index: 99 ES: 0,64
Ja
Hjerte hannhund
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja

 

Hjerte tispe
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja
Nyresvikt hannhund Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle

 

Nyresvikt tispe Nei.

 

Tispens alder ved paringstidspunkt 2 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

 

 

 

 

Fars tidligere kull i Norge

 

 

 

 

Matador hannhund

 

Nei

 

 

 

Avkomstgranskning hannhund

 

Ikke aktuelt

 

 

 

Avkomstgranskning tispe

 

Ikke aktuelt

 

 

 

 

Mentaltest hannhund

 

 

Mentaltest tispe

 

 

Kneledd hannhund

 

 

Kneledd tispe

 

 

Annet hannhund

 

IPO-1

 

Annet tispe

 

 

 

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier

 

Cripitanius ckull