Ceccabox - april 2023

Valper ventes april 2023
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles

 valpeformidling logo 2023
Ceccabox
 Cecilie Kleiberg Knutsen
Topdalvegen 341, 4658 Tveit
ceccabox@gmail.com 
Tlf: 40487985
 

  Paring mellom:

  
Intense’s Ironman
NHSB3139846
10.11.2017
Sverige
Ceccabox Bea
NO31844/21
26.12.2020
Norge
Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status

Oppfyller krav

Kombinasjon som helhet

Eksteriør hannhund

Exc, AK. Cert. BIM

Ja

 

Eksteriør tispe

VG. UK

Ja

Spondylose hannhund

Spondylose: 0

Alder: 27 mnd

Tyskland

Ja

 

Spondylose tispe

Spondylose 0

Alder: 12 mnd

Ja

HD, index, ES - hannhund

Hd status: A

Index: 92 ES: 0,28

Ja

 

HD, index, ES - tispe

Hd status: C

Index: 98 ES: 0,67

Ja

Hjerte hannhund

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

 

Hjerte tispe

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

Nyresvikt hannhund

Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle

Nyresvikt tispe

Nei.

 

Tispens alder ved paringstidspunkt

2 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

 

 

 

Fars tidligere kull i Norge

1 kull a 7 valper

 

 

Matador hannhund

Nei

 

 

Avkomstgranskning hannhund

Ikke aktuelt

 

 

Avkomstgranskning tispe

Ikke aktuelt

 

 

 

 

Mentaltest hannhund

 

Mentaltest tispe

 

Kneledd hannhund

 

Kneledd tispe

 

Annet hannhund

IGP-1

Annet tispe

 

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier

 

 

 
ceccabox 2-2023