Birkeboxer - juli 2023

Valper født 8. juli 2023
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
valpeformidling logo 2023

Birkeboxer:
Line B Stålesen 
E-post: birkeboxer@gmail.com

5 valper er født 08.07.2023 i Kristiansand hos Cecilie K. Knutsen
Interesserte kan kontakte Cecilie for mer info på mail ceccabox@gmail.com eller tlf 40487985

Paring mellom: 

Hearts of Hope’s Inferno Titan

DK27031/2021

13.10.2021

Danmark

Birkeboxer Ylwa

NO31671/19

07.12.2018

Norge

Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl. 

 

Hundens status 

Oppfyller krav 

Kombinasjon som helhet 

Eksteriør hannhund

Exc.UK. 1UKK. CK 1.BHK CACIB BIM

Ja

 

Eksteriør tispe

VG.AK

Ja 

Spondylose hannhund

Spondylose: 1 

Alder: 15 mnd.

Ja 

 

Spondylose tispe

Spondylose 0 

Alder: 13 mnd.

Ja

HD, index, ES - hannhund

Hd status: B (Tyskland) 

Index: 102 ES: 0,58

Ja 

  

HD, index, ES - tispe

Hd status: C 

Index: 100 ES: 0,69

Ja 

Hjerte hannhund

AS: Negative (0) 

PS: Negative (0)

Ja 

 

Hjerte tispe

AS: Negative (0) 

PS: Negative (0)

Ja 

Nyresvikt hannhund

Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle 

Nyresvikt tispe

Nei.

 

Tispens alder ved paringstidspunkt

4 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

1 kull a 6 valper

 

 

Fars tidligere kull i Norge

Ingen

 

 

Matador hannhund

Nei

 

 

Avkomstgranskning hannhund

Ikke aktuelt

 

 

Avkomstgranskning tispe

Ikke aktuelt

 

 

 

Mentaltest hannhund

 

Mentaltest tisp

 

Kneledd hannhund

 

Kneledd tispe

  

Annet hannhund

 

Annet tispe

  

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier