Quadratic line - oktober 2023

Ledige valper født 14. oktober 2023

Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
valpeformidling logo 2023K kull
7 boxervalper er født den 14.10.2023, hos Kennel Quadratic Line. 
I vårt K- kull ble det: - 2 tigrede tisper m/hvit. - 1 hvit tispe. - 3 tigrede hanner m/hvit. - 1 hvit hann. 
Vi har ledige valper til rette hjem. 
K kull QL 5.5 mnd

Quadratic line 
Nina Farevåg og Morgan Bekke
Ljoslandsveien 2, 4742 Iveland
Tlf: 91788346
Paring mellom:

Birkeboxer Quince

NO45680/16

08.06.2016

Norge

El Amor av Quadratic line

NO32502/20

23.12.2019

Norge

Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status

Oppfyller krav

Kombinasjon som helhet

Eksteriør hannhund

N UCH

Ja

 

Eksteriør tispe

Exc.AK 1.AKK CK 4.BTK

Ja

Spondylose hannhund

Spondylose: 0

Alder: 12 mnd

Ja

 

Spondylose tispe

Spondylose 0

Alder: 14 mnd

Ja

HD, index, ES - hannhund

Hd status: C

Index: 103 ES: 0,77

Ja

 

HD, index, ES -  tispe

Hd status: A

Index: 105 ES: 0,63

Ja

Hjerte hannhund

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

 

Hjerte tispe

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

Nyresvikt hannhund

Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle 

Nyresvikt tispe

Nei.

 

Tispens  alder ved paringstidspunkt

3 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

1 kull (6 valper)

 

 

Fars tidligere kull i Norge

2 kull (15 valper)

 

 

Matador hannhund

Nei

 

 

Avkomstgranskning hannhund

Ikke aktuelt

 

 

Avkomstgranskning tispe

Ikke aktuelt

 

 

 

Mentaltest hannhund 

Gjennomført med 1 på skudd (sverige) 

Mentaltest tispe

 

  

Kneledd hannhund

0 

Kneledd tispe

 

Annet hannhund

AD- 0

Annet tispe

 

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier

  QUADRIK LINE STAMTAVLE KULL K