Nordic Winter - september 2023

Ledige valper født 24. september 2023  

Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
valpeformidling logo 2023

Nordic winter 1 kull 

24.september ble det født 6 friske og fine valper , 2 gutter og 4 jenter Facebook
Nordic winter 6 uker 4 dg  Ledig 2 stk hanner: Blå (Nordic Winter’s As Cool As Ice) og grønn (Nordic Winter’s Axys) er ledig.  Leveringsklare 19.november
 Nordic winter 6 uker 4 dg profil
 
Nordic Winter
Hilde Vestad Nilsen
Idrettsveien 17, 2500 Tynset
Kennelnordicwinter@gmail.com
Tlf: 46929111 
Paring mellom:
Louwenki’s Beckham
DK07002/19
26.03.2019
Danmark 
Fortunate Woman av Quadratic Line
NO36895/21
31.01.2021
Norge
Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
 
Hundens status
Oppfyller krav
Kombinasjon som helhet
Eksteriør hannhund
Exc JK 1.JKK
Ja 
 
 

 

Eksteriør tispe
Exc AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR
Ja 
Spondylose hannhund
Spondylose: 0
Alder: 24 mnd
Tyskland
Ja 
 
 

 

Spondylose tispe
Spondylose 0
Alder: 17 mnd
Ja 
HD, index, ES - hannhund
Hd status: A
Tyskland
Index: 98 ES: 0,38
Ja 
 
 

 

HD, index, ES - tispe
Hd status: C
Index: 94 ES: 0,69
Ja 
Hjerte hannhund
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja 
 
 

 

Hjerte tispe
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja 
Nyresvikt hannhund
Nei.
 
Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle 
Nyresvikt tispe
Nei. 
 
Tispens alder ved paringstidspunkt
2 år 
 
 
Tispens tidligere kull i Norge
Ingen 
 
 
Fars tidligere kull i Norge
4 kull a 17 valper 
 
 
Matador hannhund
Nei 
 
 
Avkomstgranskning hannhund
Ikke aktuelt
 
 
Avkomstgranskning tispe
Ikke aktuelt 
 
 
 
Mentaltest hannhund
 
Mentaltest tispe
 
Kneledd hannhund
 
Kneledd tispe
 
Annet hannhund
 
Annet tispe
  
Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier
 
stamtavle Nordic Winter