Boxertrollet - september 2023

Ledige valper født 02. september 2023

Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles

 valpeformidling logo 2023Boxertrollets 2023

Boxertrollet

10 valper født 02.09.23 hos Boxertrollet. 5 tisper og 5 hanner.
Fortsatt ledige 2. valper til salgs til det rette hjemmet. 2 hanner. Leveringsklare

Boxertrollets Ikaros  Boxertrollets Ironman Boxertrollets Iceman  
Boxertrollets Ikaros - 
Boxertrollets Ironman - Boxertrollets Iceman/Solgt 


Bilder og oppdatering om ledige/solgte valperFacbook
Nina Frafjord Søvdsnes
Grønbakken 4
2150 Årnes
ninajohansen@live.no
Tlf: 924 04 366

Paring mellom:

Boxertrollets Fomle

NO55204/17

12.09.2017

Norge

G & T-Hjertebo's True Colors Funky

NO63145/20

14.11.2020

Norge

Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status

Oppfyller krav 

Kombinasjon som helhet

Eksteriør hannhund

VG.UK.1.UKK

Ja

 

 

Eksteriør tispe

Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM

Ja

Spondylose hannhund

Spondylose: 2

Alder: 16 mnd

Ja

 

 

Spondylose tispe

Spondylose 0

Alder: 16 mnd

Ja

HD, index, ES - hannhund

Hd status: B

Index: 99 ES: 0,65

Ja

 

HD, index, ES - tispe

Hd status: A

Index: 110 ES: 0,67

Ja

Hjerte hannhund

AS:Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

 

Hjerte tispe

AS: Equivokal (1)

PS: Negative (0)

Ja

Nyresvikt hannhund

Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle

Nyresvikt tispe

Nei.

 

Tispen`s alder ved paringstidspunkt

2 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

 

 

 

Fars tidligere kull i Norge

 

 

  

Matador hannhund

Nei

 

 

Avkomstgranskning hannhund

Ikke aktuelt

 

 

Avkomstgranskning tispe

Ikke aktuelt

 

 

 

Mentaltest hannhund

 

Mentaltest tispe

Gjennomført med 3 på skudd

Kneledd hannhund

 

Kneledd tispe

 

Annet hannhund

 

Annet tispe

 

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier

 

 stamtavle boxertrollet