Fullcertet - har du lurt på hva det egentlig betyr? Da er du ikke alene!


hcert1050var Cert rosett hundFra 01.01.2015, trådde de nye utstillingsreglene i kraft, og det er ikke like lett å forstå alt sammen. Det er også slik at man møter på dette allerede når man melder hunden på til utstilling, da er det jo greit å vite hva det betyr. 


Hunden må ha cert  for å bli Norsk Utstillingschampion – N UCH, og en boxer må ha tre cert for å bli Norsk Utstillingschampion, hvor et av certene må være et storcert. Et storcert utdeles enten på NKK sine utstillinger, eller  når Boxerklubben er gitt mulighet  til å dele ut storcert på sine spesialutstillinger. Norsk Boxerklubb er gitt mulighet til dette, og deler derfor ut storcert både på Årsvinner og på Europavinner i 2015.

Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert på utstilling, certet går da til den neste hunden som kan oppnå dette. Det er også forskjell på om hunden er under eller over 2 år, da et av certene uansett skal oppnås etter fylte 24 måneder.

Her følger en veldig kortfattet forklaring, med kun de enkleste eksemplene. Lenke til reglene og flere eksempler på NKK sine sider, finner dere under her. Hovedregelen er at hunder som er fullcertet ikke kan motta certet når den ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av ustillingschampionat.

Dersom hunden er under 2 år, og har mottatt både et lite og et stort cert, regnes hunden som fullcertet, da den uansett må ha et cert til etter fylte 2 år, for å kunne oppnå tittelen N UCH. Det samme er det om den har to store cert, siden den da ikke kan nyttegjøre seg det tredje certet.

Når hunden er over 2 år, regnes den som fullcertet når den har mottatt to små cert og er på en utstilling hvor det kun utdeles små cert. Den kan da altså ikke nyttegjøre seg av et lite cert til. Derimot kan den motta certet dersom den er på en NKK-utstilling eller en spesialutstilling hvor Boxerklubben er gitt mulighet til å dele ut stort cert.

Se forøvrig pkt. 11.13 i utstillingsreglementet.


Lenker og artikler under eksisterer ikke lenger hos NKK:
(Slå opp og se mer informasjon om nye utstillingsregler på NKK sine hjemmesider.
Der ligger det eksempler, og en ytterligere presisering av reglene om hunden er fullcertet eller ikke)