Webseminar 14 oktober 2021 kl 1900-2100 påmelding innen 13.10.21

OBS: Endring av dato fra brukshundrådet. Brukshundrådet har endret datoen til 14. oktober kl. 19-21. Endringer er foretatt på bakgrunn av at brukshundrådet har mottatt flere tilbakemeldinger om at flere lokalområder avholder treninger på onsdager. Vi i brukshundrådet ønsker at flest mulig har mulighet til å delta og velger derfor å endre datoen for webinaret.
Hei, vi i brukshundrådet ønsker å skape et større engasjement blant NBK sine medlemmer knyttet til de ulike bruksgrenene/prøvene og alt man kan bruke boxeren til. I den forbindelse arbeider brukshundrådet for tiden med utarbeidelse av ulike artikler og avholdelse av webinarer for medlemmene. Webinarene er ment å være et lavterskeltilbud for medlemmene hvor alle kan delta. Første webinar ut er allerede 14. oktober kl. 19-21. Webinaret omhandler kåringsprøven. Vi er så heldige å ha fått med Jan Vidar Bakker til det første webinaret. Han skal snakke om hva kåringsprøven er og hvordan man kan bruke den.
Det første webinaret vil være åpent for alle, mens senere webinarer vil kun være åpent for medlemmene. Det er mulighet å stille spørsmål. Det er fint om eventuelle spørsmål dere allerede sitter inne med sendes til brukshundrådet pr. mail til: brukshundradet@norskboxerklubb.no.
Påmelding sendes til brukshundradet@norskboxerklubb.no, frist for påmelding er 13. oktober kl. 17. Etter påmeldingsfrist er utløpt vil de påmeldte få tilsendt en lenke for deltakelse til webinaret