Årsmøte NBK 02.04.2022

 Årsmøte NBK lørdag 02.04.2022
 Diverse info her

Kunngjøring fra Hovedstyret og Valgkomiteen i NBK.

Årsmøte for 2022 er satt til lørdag 02 april. Det vil bli holdt i Oslo området, nærmere sted kommer senere.

I henhold til klubbens lover. § 3-3 Innkalling, skal:

  1. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet skal være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet.

  2. Forslag eller kandidater til valgene til styret og valgkomiteen skal være valgkomiteen i hende senest 6 uker før årsmøtet. 6 uker før årsmøte innebærer at fristen er lørdag 19 februar 2022

 

Forslag eller saker som ønskes behandlet skal sendes til hovedstyret, epostadresse: leder@norskboxerklubb.no

Forslag til kandidater til styret og/eller valgkomiteen skal sendes e-post til leder av valgkomiteen. Eli-Mette Megard Eikrem, epostadresse: valg@norskboxerklubb.no

På årsmøtet 2. april 2022 skal det velges

  • ·         styreleder for to år

  • ·         to styremedlemmer for to år

  • ·         to varamedlemmer til styret for ett år

I tillegg skal det velges

  • ·         ett medlem av valgkomitéen for to år

  • ·         ett varamedlem til valgkomitéen for ett år