Årsmøte 2023 - Lørdag 22.04.2023 kl 11:00


norsk_boxerklubb_logo 
 Se alle dokumenter samlet og ny Info her om klubben/drift/årsmøte
 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGUzODNmN2ItZWNiNC00MWI0LWE1Y2EtZDZiYWMwOTkyNWQ3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522305d803e-14af-488b-a760-e00a5ebccbec%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252257c4f6d4-edf0-4d3a-97ea-aef816537421%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f9ce689b-d776-4880-b882-6f247ec17fa3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=trueHer er lenke(QR KODE) til årsmøtet førstkommende lørdag. Vi åpner for innslipp 10.45
Viktig meldig ang. riktig møtested for Årsmøte 22.04.2023

Det har blitt skrevet feil på møtested for Årsmøte 22 april kl 11.00. Vi beklager så mye. Årsmøte er på Scandic Oslo AirPort. Legge med link til Hotellet.
Adresse: Ravinevegen 15
GardermoenFra boxernytt nr. 4 2022
I tråd med klubbens lover, bekjentgjøres det herved at årsmøtet for Norsk Boxerklubb vil avholdes lørdag 22. april 2023.
Sted for møtet er ikke endelig avklart, men det vil avholdes i Oslo området

Det vil legges til rette for digital deltakelse i tillegg til fysisk oppmøte.

Innkallelsen som inneholder alle sakspapirer til årsmøtet skal foreligge minst 2 uker før årsmøtet avholdet, det vil si lørdag 08. april. ettersom dette er påskeaften. Vil vi sørge for at årsmøtepapirene foreligger før påske.

Frist for å sende inn saker man ønsker å behandle på årsmøtet, settes til søndag 05. mars. Samme frist er satt for å fremme kandidater til valg.

se også egen bekjentgjøring fra valgkomiteens som gjelder hvilke verv som skal besettes og hvordan forslag kan sendes inn.

Saker kan sendes til post@norskboxerklubb.no

 

Med vennlig hilsen
Styret