Hovedstyrets møteplan

Saker som ønskes behandlet av styret, må sendes inn senest 10 dager før styremøtet.
Saker kan sendes inn til styret via: post@norskboxerklubb.no eller:   Norsk Boxerklubb
  Postboks 518 Sentrum
0105  OSLO

Møteplan for styreperioden 2016 - 2017
2016
9.
 mai
6.
 juni
   juli - ferie
15. august (flyttet fra 8. august)
5. september
   I oktober i forbindelse med samarbeidskonferansen
28. november - siste møte før jul

2017
7. januar - Heldagsmøte
6. februar
6. mars - utgår
24. mars
4. april - flyttet til:
6.- 7. mai 

________________________________________________________________________


Møteplan for styreperioden 2015 - 2016

2015
10. januar - heldagsmøte
10. februar
20. mars
15. april
4.  juni
24. august
30. september
3. november
14. desember

2016

9. januar - heldagsmøte
10. februar
15. mars
11. april