Vestlandet

REXOB - Vestlandet

REXOB - Vestlandet

  REXOB Oppdrett siden 1988. Målet er å skape boxere som er til glede for seg selv og sine omgivelser, friske fysisk og mentalt og ser ut...

TEAMPLAY - Vestlandet

TEAMPLAY - Vestlandet

TEAMPLAY Oppdrett av boxere hvor det i tillegg til eksteriør og helse, legges stor vekt på mentalitet og brukshund egenskaper. Ørjan Moss...