Meny

Årets utstillingsboxere 2012

1. Casimiro Optima Grata 

(ATIBOX Winner 2012 Duque de Loermo - IPO1 Venizia z Kastylku)
Født 23.03.11  

Optima Grata 
Eier:  Kjell TidemannMeritter ved fyllte 2 år:
Norsk Årsvinner 2012
Norsk Årsvinner Unghund 2012
FCI Norsk Vinner 2012 (NV-12)

 

 

  1. NUCH Humanboxer's Femme Fatale 

     Født 14.11.2006 
Humanboxer's Femme Fatale 
Eier:  Kersti Winger


Foreldre er:
WVW.10, NUCH Dahlina's Jolly-Roger x Humanboxer's Dina 

 

Regler gjeldende for Årets utstillingsbokser 2012

I klubbens regler frem til årsmøte 7. april 2013, var det krav om 6 tellende utstillinger hvorav tre måtte være utstillinger arrangert av Norsk Boxer Klubb mens tre kunne arrangeres av Norsk Kennel Klub, for å oppnå tittelen Årets Utstillingsboxer. Utstillingsrådet ba om en tolking av disse reglene og styret avklarte da at det skulle være resultater fra seks utstillinger hvor 3, 4, 5 eller 6 av disse kunne være NBK utstillinger. Basert på denne tolkingen av retningslinjene for tildeling av Årets Utstillingsboxer var Human Boxers Femme Fatale, eiet av Kersti Winger vinner (jfr. presentasjon i BN nr. 1/2013)

På årsmøte ble det klart at det har vært en annen tolking av retningslinjene tidligere år. Det ble fremmet forslag om at man ikke skulle kreve 6 tellende utstillinger, men at det var høyeste poengsum med inntil 6 utstillinger hvorav 3 skulle være NBK utstillinger som skulle legges til grunn. Med denne regelendringen er det klart at Casimiro Optima Grata med eier Kjell Tidemann som ville være Årets Utstillingsboxer 2012. Det er også andre endringer på listen.

Både nye og gamle regler for ”Årets Utstillingsboxer” er publisert på nettsiden under fanen ”Statutter & premiering”.

Årsmøtet ønsket at regelendringen skulle få tilbakevirkende kraft og at det dermed skulle være to vinnere for 2012. 

Med dette gratulerer Norsk Boxerklubb også Casimiro Optima Grata med eier Kjell Tidemann som Årets Utstillingsboxer 2012.